door

Dörr/panel applicering

Följande produkter tillverkas med dörr/panel applicering:
• Dörrar  (inner- och ytter-)
• Träpaneler för interiör
• Plywoodskivor
• Andra icke-konstruktionsdelar
• Andra kundanpassade lösningar

Applicering i praktiken:
Limmet appliceras i de horisontella fälten på panelens ovansida, genom ett start/stoppsystem.

Principer för appliceringen:

dorrappl

• En- eller tvåkomponentslim
• Tvåkomponentslim, antingen mixad eller separat applicering